RM 500 Środek do czyszczenia szkła w koncentracie, 500 ml

22,00 

Brak w magazynie

RM 500 Środek do czyszczenia szkła w koncentracie, 500 ml
6.295-772.0

Do czyszczenia wszystkich szklanych powierzchni. Usuwa uporczywe zabrudzenia, tłuste plamy i zanieczyszczenia emisyjne. Nie pozostawia smug.

Specyfikacja RM 500 Środek do czyszczenia szkła w koncentracie, 500 ml

Dane techniczne

Wielkość opakowania (ml) 500

Właściwości

Czyszczenie bez zacieków
Łagodny dla lakieru
Przyjemny, świeży zapach.
Dobre właściwości zwilżające
Może być stosowany także manualnie

Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania

Ostrzeżenie
H319 Działa drażniąco na oczy.
P102 Chronić przed dziećmi.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P264 Dokładnie umyć po użyciu.
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „RM 500 Środek do czyszczenia szkła w koncentracie, 500 ml”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *