Żel do mycia szyb, 500 ml

29,00 

Brak w magazynie

Żel do mycia szyb, 500 ml
6.295-762.0

Preparat do ręcznego czyszczenia szyb, luster i gładkich powierzchni szkliwionych odpornych na działanie wody. Dzięki żelowej konsystencji nie spływa z pionowych powierzchni.

Specyfikacja Żel do mycia szyb, 500 ml

Dane techniczne

Wielkość opakowania (ml) 500

Właściwości

Usuwa zabrudzenia pochodzenia organicznego, zabrudzenia emisyjne i atmosferyczne oraz tłuszcz
Dzięki żelowej konsystencji nie spływa z pionowych powierzchni
Do szyb, luster, okien dachowych itp.
Dobre właściwości zwilżające
Czyszczenie bez zacieków
pH. ok. 9 w koncentracie
Środki powierzchniowo czynne zgodne z OECD
Gotowy do użycia

Ostrzeżenia

Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania

Ostrzeżenie
H319 Działa drażniąco na oczy.
P102 Chronić przed dziećmi.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P264 Dokładnie umyć po użyciu.
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Żel do mycia szyb, 500 ml”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *