Reklamacje

Jeżeli kupiony towar ma wadę, klient może złożyć reklamację, w której określi swoje żądania dotyczące doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową (przez naprawę lub wymianę) lub zwrotu całości bądź części wpłaconych środków (przez obniżenie ceny czy odstąpienie od umowy).
Za wadę nie uznaje się stopniowego, naturalnego zużycia produktu, uszkodzenia wynikającego z niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia.
Jeżeli reklamacja będzie uwzględniona pozytywnie, otrzymasz nowy produkt.
Aby reklamacja została rozpatrzona pozytywnie należy odesłać towar wraz z wypełnionym drukiem reklamacyjnym na adres:

KARCHER CENTER – Fam Gaz
ul. Tadeusza Kościuszki 7
46-320 Praszka

Druk reklamacji dostępny jest pod linkiem: Reklamacja towarów