Zwroty i reklamacje

Zwrot towaru - odstąpienie od umowy:

Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Aby odstąpienie od umowy było skuteczne należy odesłać towar wraz z wypełnionym drukiem zwrotu na adres:

KARCHER CENTER – Fam Gaz
ul. Tadeusza Kościuszki 7
46-320 Praszka

Druk zwrotu towaru dostępny tutaj: Zwrot towarów

Reklamacja

Jeżeli kupiony towar ma wadę, klient może złożyć reklamację, w której określi swoje żądania dotyczące doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową (przez naprawę lub wymianę) lub zwrotu całości bądź części wpłaconych środków (przez obniżenie ceny czy odstąpienie od umowy).
Za wadę nie uznaje się stopniowego, naturalnego zużycia produktu, uszkodzenia wynikającego z niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia.
Jeżeli reklamacja będzie uwzględniona pozytywnie, otrzymasz nowy produkt.
Aby reklamacja została rozpatrzona pozytywnie należy odesłać towar wraz z wypełnionym drukiem reklamacyjnym na adres:

KARCHER CENTER – Fam Gaz
ul. Tadeusza Kościuszki 7
46-320 Praszka

Druk reklamacji towaru dostępny tutaj: Reklamacja